FŐOLDAL|REGISZTRÁCIÓ|PROGRAMFELTŐLTÉS|AJÁNDÉKOK|JOGI NYILATKOZAT
E-mail cím:
Jelszó:
Regisztráció
   Party - Buli
   Mozi
   Sport
   Kulturális
   Családi
   Színház
   Kiállítás, vásár
   Rendezvény-fesztivál
   Gyermek
   Akciós napok
   Konferencia-tréning
   Komolyzene
   Egyéb
FIGYELEM!
Az oldalak látogatása előtt kérjük, alaposan olvassa el az alábbi jogi nyilatkozatot.

A látogatás feltételei

A freex.hu látogatói elismerik és a nyilatkozatban foglalt feltételeket magukra érvényesnek tekintik.
A honlapon közölt adatok megtekintéséhez regisztrációra, belépési névre, jelszóra vagy egyéb engedélyre nincs szükség.

A honlapon lévő adatok, információk további felhasználása

A üzemeltető részére eljuttatott bármely információ az üzemeltető tulajdonát képezi, mely szabadon felhasználható bármely célra, ötletre, koncepcióra, know how-ra, vagy technikai megoldásra. Az üzemeltetőnek semmilyen titoktartási kötelezettsége nincs az eljuttatott információkra vonatkozóan, kivéve, ha azokat az üzemeltető a közvetlen ügyfélkapcsolatra tekintettel kezeli titokként, vagy egyébként ilyen megállapodás születik, vagy jogszabály így rendelkezik. Az üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, struktúra, program stb.) másolása, feldolgozása és értékesítése. A lapok tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A freex.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, és azt a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül tilos.
Tilos továbbá az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül más internetes oldalról erre a weboldalra mutató linkeket létrehozni.

Az üzemeltető részére megadott információkkal kapcsolatos felelősség kizárása

A honlap látogatása feltételezi a látogató részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását.
A honlap oldalain található termékekre vonatkozóan adatokat, paramétereket az üzemeltető folyamatosan frissíti, és törekszik arra, hogy folyamatosan aktuális információk legyenek a honlapon. A valóságtartalmukra, hitelességükre, teljességükre azonban az üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősséget.
A honlapon közölt adatokért, azok pontosságáért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
Némely fotó csak a cikk illusztrálására szolgál, nem biztos, hogy ugyanarról szól, mint a cikk.
A feltöltő oldalon a látogatók által magadott adatok valódiságáért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
Nem vállal továbbá az üzemeltető felelősséget az oldalon a látogatók által megjelentetett (megadott) adatok, információk valóságtartalmáért. A valótlanságból eredő felelősség kizárólag a látogatót terheli.
Ugyanakkor bármilyen jogszabálysértés vagy szerződésszegés esetén az üzemeltető fenntartja magának a jogot a honlapon szereplő információk eltávolítására.
Fenntartja továbbá a jogot a weblapon megjelenített információk, adatok eltávolítására amennyiben erkölcsbe ütközik.

Kárfelelősség korlátozása

Az üzemeltető nem tartozik kártérítési felelősséggel a honlappal kapcsolatos, vagy a honlap használatából, vagy használatra képtelen állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hibából, üzemzavarból, szoftverhibából, információ-továbbítási késedelemből vagy számítógépes vírusból, kommunikációs vonal- vagy rendszerhibából bekövetkező károkért még akkor sem, ha az ilyen lehetséges károkról, veszteségekről az üzemeltetőt tájékoztatták.
Továbbá nem vállal felelősséget vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll (vis maiornak minősül különösen: sztrájk, elemi csapás, egyéb ellenállhatatlan erő).


Üzemeltető

A honlap üzemeltetője: Glomas Bt.
Email cím: info@glomas.hu

© 2013 Minden jog fenntartva.